logo

фарҳанг

КАРОН ЁФТ ШУД, БУБАСЕН ДАР КУҶОСТ?

Сарнавишти тоҷикон, ки яке аз қавмҳои калидии Ориёӣ мебошанд, саҳифаҳои  рангину ибратбахши таърихӣ дорад, вале роҳи таърихии онҳо яксону ҳамвор нест. Дар тӯли таърих онҳо дар баробари ноил шудан пешрафт, илму фарҳанги ҷаҳонгир, забони бою рангин ва марказҳои  бузурги тамаддунӣ қарнҳои зиёд зери куштори сартосарӣ ва талаю тороҷи истилогарон, зиндагии орому осоишта надоштаанд.

Аз ҷумла шаҳрҳои як замон ободу сераҳолии тоҷикон Бохтар (Бактрапойтахти давлати Бохтар), Чанд (дар соҳили дарёи Сир), Бубасен, Ҳулбук, Мунк, Саксанохур (Фархор), Тахти Сангин, Қубодиён, Қайқубодшоҳ, Леваканд (дар Хатлон), Карон (дар Бадахшон), Вахшгир, Шумон (дар водии Ҳисор), садҳо  шаҳру қасабаҳои тоҷикон дар ҳудуди имрӯзаи ҳамсояқишлоқҳо аз ҷумлаи шаҳрҳои гумгашта» - и тоҷиконанд.
Бубасен (Бурдон) дар маъхазҳои таърихӣ яке аз шаҳрҳои ободу зебои давлати Юнону Бохтар (асрҳои II – I пеш аз милод) номбар карда мешавад, дар  радифи ин шаҳрҳост, ки то ҳол тадқиқу аниқ карда нашудааст.
Шаҳри Бубасенро таърихнигорону бостоншиносон дар  наздикии Кӯлоб тахмин кардаанд. Доктори илми таърих Юсуфшоҳи Яқубшоҳ, ки аксар шаҳрҳои қадимаи  Хатлону Бадахшонро таҳқиқу муайян намудааст, қайд  менамояд, ки «дар топоними Кӯлоби имрӯза ду деҳа – Балҷувон ва Бунёдро ба Бубасен як донистан мумкин аст. Таҳқиқи қалъаи Балҷувон нишон дод, ки дар қабатҳои он замони ҳуҷуми Искандар ва баъди он нестанд. Аммо дар деҳаи Булёни поён (ноҳияи Данғара) ёдгориҳои асрҳои VI – I пеш аз милод ва I – XI милод зиёданд. Як тангаи замони  Юнону Бохтар ҳам пайдо  шудааст.  Аз ҳамин сабаб Бубасену Бурдон – Булёни Данғара аст. Таҳлили сарчашмаҳои таърихӣ собит месозад, ки вожаи  Бурдон ҳамин аст. («Данғара – маркази тамаддуни Бохтар». «Ҷумҳурият»», 16 марти соли 2010)
Баъди вафоти Искандари Мақдунӣ давлати  беканори истилокардаи ӯ ба се қисм – Миср, Македония ва Сурия  (Селевкиҳо) тақсим шуд. Давлатҳои Осиёи Марказӣ дар ҳайати  давлати Селевкиён (пойтахташ Бобулистон) монданд. Порт, Бохтар ва Суғд ба ҳайати он дохил мешуданд. Баъдтар Порт ва Бохтар аз ҳайати он ҷудо шуданд. Дар асри II пеш аз милод Бохтар  давлати алоҳида гашт ва номи Юнону Бохтарро гирифт.
Сабаби Юнону Бохтар ном гирифтани давлат он буд, ки дар Бохтар юнониёни зиёд – ҳарбиён, ҳокимон, ғуломон, косибону савдогарон, меъмору ҳунармандон боқӣ монда буданд ва сохти  идоракунии давлат низ ба сохти идораи Юнон монанд буд.
Искандари Мақдунӣ гарчӣ истилогар буд, аммо нишон додан барои қудрату ҳимати худу юнониҳо дар мулкҳои истилокардааш замина (нуқтаҳои такягоҳии ҳарбӣ) шаҳру қасабаҳои нав месохт. Бунёди Искандарияи Миср, чанд шаҳр дар Эрон, 8 – 12 шаҳр дар Суғду Бохтар аз ҳамин хотир буданд, ки қариб ҳама «Искандария» ном гирифта, ба он фақат номи мавзеи ҷойгириашон илова мешуданд. Дар сохтмони ин шаҳрҳо бештар санъату  маданияти меъмории Юнон мушоҳида мешуд.
Шаҳри Бубасен (Бурдон) агар чӣ таърихи аз замони  истилои Искандар пештар дорад, вале бозёфтҳои  бостонии он шаҳодат медиҳанд, ки дар солҳои  лашкаркашии Юнониён низ аз нав сохта шуда, дар асрҳои минбаъдаи мелодӣ хароб карда шудааст, ки осори он аз деҳаи  Булёни поён ёфт шудаанд.
Деҳаи Булёни поён солҳои дароз диққати муаррихонро ҷалб месозад. Солҳои 1958 – 1960 муаррихони машҳури шӯравӣ А. П. Окладников ва В. А. Ранов дар ин ҷо корҳои тадқиқотӣ бурда, исбот кардаанд, ки дар ин мавзеъ одамон аз давраи  маданияти неолит,  ки он камтар аз се ҳазор сол давом кардааст (ҳазораҳои VI – III пеш аз милод), зиста, ба шикору чорводорӣ машғул будаанд. Дар илми муосир онро «Маданияти Ҳисор» меноманд ва ёдгориҳои ин давра аз Тутқавул (деҳае зери обанбори Норак монда), Булёни поён ва Теппаи Ғозиёни Ҳисор кашф шудаанд. Ҳангоми кофтукови археологӣ аз деҳаи Булёни поён олотҳои сангини хоҷагию шикорӣ, аз ҷумла табари сангин, корду пайконҳо  ва ғайра ёфт шудаанд.
Макони ҷойгузини Бубасен будани Булёни поён ҷойи баҳс ҳам нест. Деҳа ба тамоми мавқеи ҷуғрофию табиияш ба талаботи шаҳрсозӣ мувофиқ аст. Деҳа дорои ду ёдгории калони таърихӣ – Тоҷикқалъа  ва Кофирқалъа аст. Кофирқалъа нисбат ба қалъаи дуюм масоҳати калонтарро дар бар гирифта, қисман аз хишти пухта бино ёфта, ҳоло дар зери хок аст. Дуртар аз қалъа дар байни дашт иншооти баланди муҳофизатӣ – дидбонгоҳҳо сохта шудаанд, ки имрӯз ҳам сунъӣ сохта шудани онҳо маълум аст. Муарриху бостоншиноси тоҷик Ҷонибеки  Асрориён талу теппаҳои худсохти маҳалҳои Хатлонро хуб омӯхта, қайд менамояд, ки   онҳо  баромади тиббӣ надоранд, балки вайронаҳои қария, қасаба, шаҳру истонҳои пешиниёнанд, ки бесоҳибии садсолаҳо бад – ин дастурашон карда». (Данғара – «Данғарам» аст?». «Бозаргон», 17 – 18 октябри соли 2002). Тақдири қалъаи дуюми деҳа – Тоҷикқалъа низ фоҷиабор аст. Дар шаҳристони он солҳои 60 – уми асри гузашта обанбор сохтаанд, болои қисмати боқимонда хонаҳои истиқоматӣ. Хушбахтона, қисми марказии қалъа ҳанӯз побарҷост, ки бояд муҳофизат шавад. Тоҷикқалъа ёдгории асрҳои IX – XII Хатлон аст.
Нишони дигари ба шаҳрсозӣ мувофиқи деҳа мазористони куҳнаи он аст. Деҳа калон, зиёда аз 500 хоҷагӣ дорад, аммо масоҳати мазористони куҳна аз ҳудуди деҳа калонтар буда, ними он дар зери хонаҳои истиқоматӣ буда, қисми дигар ба чарогоҳу майдони кишт табдил ёфтааст.
Афсӯс, мазористони кӯҳнаи деҳа то имрӯз омӯхтаю таҳқиқ нашудааст.
Дар натиҷаи корҳои сохтмонӣ ва азхудкунии заминҳо аз ҳудуди деҳа ёдгориҳои бисёре ёфт  мешаванд. Хусусан,  зерсутунҳои устокорона сохташудаи сангӣ, тахтасангҳои калони сохтмонӣ, қолаби гаҷии рӯйи ҳайкали сангвори юнонӣ, кӯзаҳои калони ғунҷоишашон аз 100 литр ҳам зиёд, косаю табақҳои сафолин, тангаҳо, оташхонаи маъбадҳо ба бозёфтҳои  Тахти Сангин, Саксанохур, Ойхонуми Афғонистон монанд буда, дар баробари  фарҳангу тамаддуни Бохтари қадим, инчунин аз фарҳанги эллинӣ далолат мекунанд. Ба- вижа зерсутунҳои биноҳо зебо сохта шуда, қисми поён чоркунҷа ва қисми болоӣ даврашакл мебошанд. Онҳо айнан зерсутунҳои даврони эллинӣ буда, дар бунёди қасру кушкҳои ва маъбадҳо  истифода мешуданд, ки назир надоранд. Аз харобаҳои шаҳристони куҳна сафопораҳои асри биринҷ, ёдгориҳои замони ҳахоманишиҳо, сиккаҳои давлати Юнону Бохтар ва олоту анҷоми асрҳои IX – XII  ёфт шудаанд.
Аз саҳифаҳои таърих аён аст, ки Хатлон баъди  истилои арабҳо дар тохтутози турку муғулон, хусусан авлодони онҳо – қарахониён, астархониён, шайбониён ва дигарон монда, дар охири асри XVI Абдуллохони Шайбонӣ охирин касабаҳои онро ба хок яксон намуд. Бубасен, Ҳулбук, Мунк, Леваканд, Қубодиён ва шаҳрҳои дигари Хатлон талаю тороҷ гаштанд. Хушбахтона, дар чанд соли охир бо талошу заҳмати бостоншиносону муаррихони тоҷик шаҳри Карон (дар ноҳияи Дарвоз) ва ёдгориҳои дигари гузаштагони мо кашф шуданд. Бубасен низ бояд омӯхтаю пайдо гардад ва дар саҳифаҳои таърихи тоҷикон саҳифаи тозае зам намояд.

Азим ҲАСАН,
ноҳияи Данғара
 


Баёни ақида (0)    Санаи нашр: 27.05.2016    №: 101    Мутолиа карданд: 654

19.09.2018


ТОҶИКИСТОН ВА ӮЗБЕКИСТОН. Аввалин тамринҳои муштараки низомӣ

Таъсиси 57 корхонаи нав

Намоиши дастовардҳо ба муносибати Рӯзи шаҳри Хуҷанд

Зуҳро Саидова – соҳиби шоҳҷоиза

Таҳаммул аз амалҳои террористӣ норавост

Баргузории ҳамоиши маъмурони роҳи оҳани кишварҳои СҲШ дар Ӯзбекистон

Дар Ироқ 27 ҳазор нафар аз об заҳролуд гашт

Тӯли 40 соли ислоҳот дар Чин ҷои кор 346 дарсад афзуд

Остона ҳамоиши ҳаштуми глобалии туризми шаҳриро пазироӣ мекунад

Ҷаҳон дар як сатр

18.09.2018


САМБО. Дурахши варзишгари навраси тоҷик дар Аврупо

Иди асал дар Душанбе

КӮЛОБ. Боз ду меҳмонхонаи нав ба истифода дода шуд

Ҷаҳон дар як сатр

ӮЗБЕКИСТОН. Оғози машқҳои низомии муштарак

Теъдоди қурбонии тӯфони «Мангхут» аз 60 нафар гузашт

Дифои Вазорати ҳуқуқи инсони Покистон аз ҳуқуқи занҳо

Таҳсили фосилавӣ ба ҳар хонандаи ҷопонӣ дастрас шуд

Дар Остона ба хариди партов шурӯъ карданд

17.09.2018


НОҲИЯИ РӮШОН. Сарҳадбонон соҳиби бинои наву замонавӣ шуданд

Баргузории фестивали шаҳрии эҷодиёти кӯдакон

“КӮКНОР-2018”. Мусодираи беш аз 550 килограмм маводи нашъаовар дар Хатлон

ФУТБОЛ. "Хуҷанд" ба пеш баромад

11.09.2018


ДУШАНБЕ МИЗБОНИ СОҲИБКОРОНИ ҶАҲОН

ДЕВАШТИЧ. БУНЁДКОРИҲОИ НОҲИЯ НАМУНАИ ИБРАТАНД

МАРЗ. Боздошти қочоқбарон

КӮЛОБ. ИФТИТОҲИ БОҒЧАИ НАВ

05.09.2018


БӮСТОН. Бунёди чор иншооти нав

ФУТБОЛ. Дар Тоҷикистон мусобиқаҳои байналмилалӣ доир мегарданд

Ориф Алвӣ 13-умин президенти Покистон интихоб гашт

Дар Арабистони Саудӣ барои маводи тахрибӣ дар интернет зиндонӣ мекунанд

Дар Гуҷарат сохтмони баландтарин ҳайкали дунё анҷом меёбад

Ҳиндустон барномаи нави кайҳониро амалӣ месозад

04.09.2018


Боздиди Сарвазири мамлакат аз иншооти гармидиҳии шаҳри Душанбе


Дар сомонаҳои дигари Тоҷикистон хонед