logo

қонунҳои ҶТ

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011

Моддаи 1.  Ҳаҷми умумии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ ба маблағи  8292070 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла:
- даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби воридоти андозию ғайриандозӣ ва грантҳо - 6167443 ҳазор сомонӣ,
аз онҳо:
воридоти андозӣ                                              - 5495492 ҳазор сомонӣ;
воридоти ғайриандозӣ                                    - 510551 ҳазор сомонӣ;
грантҳо барои дастгирии
буҷет аз ҳисоби ташкилотҳои
байналмилалии молиявӣ                              - 161400 ҳазор сомонӣ;
- буҷети лоиҳаҳои инвеститсионӣ,  ки якҷоя  бо
ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ
татбиқ мегарданд                                            - 1695004 ҳазор сомонӣ,
аз онҳо:
қарзҳо                                                                - 630910 ҳазор сомонӣ;
грантҳо                                                               - 492064 ҳазор сомонӣ;
қарзҳои давлатӣ барои амалӣ
намудани лоиҳаҳои инвеститсионӣ
дар бахшҳои энергетика ва нақлиёт          - 572030 ҳазор сомонӣ;
- маблағҳои махсуси
ташкилотҳои буҷетӣ                                       - 429623 ҳазор сомонӣ.

Моддаи 2. Ҳаҷми умумии хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011 ба маблағи 8593870 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои маблағгузории:
- мақомоти ҳокимияти давлатӣ
ва идоракунӣ                                                    - 555689 ҳазор сомонӣ;
- маориф                                                            - 1363359 ҳазор сомонӣ;
- нигоҳдории тандурустӣ                                - 592751 ҳазор сомонӣ;
- ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ                                - 1354511 ҳазор сомонӣ;
- чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ
ва солимгардонӣ                                             - 294478 ҳазор сомонӣ;
- хоҷагии манзилию коммуналӣ ва
ҳифзи муҳити зист                                          - 504418 ҳазор сомонӣ;
- комплекси сӯзишворию
энергетикӣ                                                        - 1219060 ҳазор сомонӣ;
- соҳаи кишоварзӣ, заминсозӣ ва
хоҷагии об                                                         - 300263 ҳазор сомонӣ;
- истихроҷ ва коркарди маъдан, саноати истихроҷи
маъданҳои кӯҳӣ ва сохтмон                         - 74638 ҳазор сомонӣ;
- нақлиёт ва коммуникатсия                        - 1013171 ҳазор сомонӣ;
- пардохти фоизи қарзҳои давлатӣ             - 203011 ҳазор сомонӣ;
- дигар соҳаҳои иқтисодиёт ва
хизматрасонӣ                                                   - 25697 ҳазор сомонӣ;
- хароҷоти дигар                                              - 382439 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:
 баргардонидани андоз аз
 арзиши иловашуда                                         - 18000 ҳазор сомонӣ.

Моддаи 3. Андозаи ниҳоии касри Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011 ба андозаи 1,0 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти  дохилӣ  ё ба маблағи 301800 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.
Манбаи пӯшонидани касри буҷет ба таври зайл муайян карда шавад:
- даромад аз хусусигардонии 
моликияти давлатӣ                                         - 25000 ҳазор сомонӣ;
- даромад аз  фурӯши векселҳои
хазинадорӣ                                                        - 25000 ҳазор сомонӣ;
 - аз ҳисоби ҷалби даромадҳои иловагӣ,
депозитҳои буҷети  ҷумҳуриявӣ ва қарзи (гранти)
барномавӣ аз институтҳои байналмилалии
молиявӣ                                                              - 251800 ҳазор сомонӣ.
Маблағгузории пардохти қарзи асосии берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 0,6 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 190555 ҳазор  сомонӣ аз ҳисоби ҷалби қарзҳои (грантҳои) ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ ва депозитҳои буҷети ҷумҳуриявӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ба 1 январи соли 2011 муайян карда шавад.
Моддаи 4. Буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2011 аз рӯи даромад ба маблағи 3740507 ҳазор сомонӣ, аз рӯи хароҷот - ба маблағи 4038807 ҳазор сомонӣ ва касри он - ба маблағи 298300 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад. 

Моддаи 5. Дар буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2011 воридоти даромад аз ҳамаи субъектҳои хоҷагидории дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ба маблағи умумии 3740507 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла:
- андоз аз арзиши иловашуда                    - 2116868 ҳазор сомонӣ;
- аксизҳо                                                           - 277467 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз фурӯш (нахи пахта ва
алюминийи аввалия)                                   - 84573 ҳазор сомонӣ;
 - андоз аз маҳсулоти коркарди
молҳо                                                                - 25480 ҳазор сомонӣ;
  - роялти барои об                                         - 33729 ҳазор сомонӣ;
  - андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ            - 94882 ҳазор сомонӣ;
- андози ҳадди ақал аз даромадҳо            - 88880 ҳазор сомонӣ;
- андози даромад аз  шахсони воқеӣ         - 149875 ҳазор сомонӣ;
- боҷҳои гумрукӣ                                               - 257316 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз истифодабарандагони
роҳҳои автомобилгард                                   - 15193 ҳазор сомонӣ;
- даромадҳои дигари ғайриандозӣ             - 434844 ҳазор сомонӣ;
- грантҳои ташкилотҳои
байналмилалии молиявӣ                              - 161400 ҳазор сомонӣ.

Моддаи 6. Хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2011 аз рӯи тартиби тақсимоти вазифавӣ ба андозаи зерин тасдиқ карда шавад:
Маблағгузории мақомоти  ҳокимияти давлатӣ
ва идоракунӣ                                                     - 417863 ҳазор сомонӣ,
  аз ҷумла:
 - мақомоти  ҳокимияти давлатӣ 
ва идоракунӣ                                                     - 113507 ҳазор сомонӣ;
  - сиёсати молиявӣ ва андозу буҷет           - 97419 ҳазор сомонӣ;
  - фаъолият дар сиёсати хориҷӣ                  - 132904 ҳазор сомонӣ;
    - мақомоти дигари давлатӣ                         - 74033 ҳазор сомонӣ.
 Маориф                                                               - 309360 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:
- таҳсилоти миёна                                            - 110603 ҳазор сомонӣ;
- таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ                - 113613 ҳазор сомонӣ;
 - фаъолияти дигар дар соҳаи
маориф                                                               - 85144 ҳазор сомонӣ.
Нигоҳдории тандурустӣ                                   - 108660 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:
- беморхонаҳо                                                   - 63491 ҳазор сомонӣ;
- дармонгоҳҳо                                                    - 960 ҳазор сомонӣ;
- ҳифзи саломатии аҳолӣ                               - 6697 ҳазор сомонӣ;
 - фаъолияти дигар дар соҳаи          
нигоҳдории тандурустӣ                                    - 37512 ҳазор сомонӣ.
   Ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ                                - 265731 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:
- суғуртаи иҷтимоӣ                                            - 156389 ҳазор сомонӣ;
- ҳифзи иҷтимоӣ                                                - 17848 ҳазор сомонӣ,
- фаъолияти дигар дар соҳаи
суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи
иҷтимоии аҳолӣ                                                  - 91494 ҳазор сомонӣ.
Чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ,
солимгардонӣ ва ҷамъиятӣ                            - 188887 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:
- чорабиниҳои варзишӣ                                     - 3019 ҳазор сомонӣ;
- муассисаҳои фарҳангию
маърифатӣ                                                            - 25050 ҳазор сомонӣ;
- воситаҳои ахбори омма                                 - 52405  ҳазор сомонӣ;
  - фаъолияти дигар дар соҳаи
чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ
ва варзишӣ                                                            - 108413 ҳазор сомонӣ.
Хоҷагии манзилию коммуналӣ ва
ҳифзи муҳити зист                                                - 36724 ҳазор сомонӣ.
Комплекси сӯзишворию
энергетикӣ                                                              - 882741 ҳазор сомонӣ.
Соҳаҳои кишоварзӣ, заминсозӣ ва
хоҷагии об                                                               - 93056 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:
- хариди доруворӣ бар зидди
касалиҳои чорво ва парранда                       - 2000 ҳазор сомонӣ;
- барномаи хариди тухмии ғалладона,  картошка
ва дигар зироатҳои кишоварзӣ              - 4740 ҳазор сомонӣ;
 - барномаи рушди соҳаи пахтакорӣ       - 1260 ҳазор сомонӣ;
- барномаи барқарорсозӣ ва рушди
минбаъдаи соҳаи боғу токпарварӣ           - 2000 ҳазор сомонӣ;
 - барномаи мубориза бар
зидди малах                                                 - 3800 ҳазор сомонӣ.
 - барномаи мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон
ва касалиҳои боғу токзор                         - 1200 ҳазор сомонӣ.  
Истихроҷ ва коркарди маъданҳо, саноати  истихроҷи
маъданҳои кӯҳӣ ва сохтмон                    - 75939 ҳазор сомонӣ.
Нақлиёт ва коммуникатсия                             - 105629 ҳазор сомонӣ.
Соҳаҳои дигари иқтисодиёт ва
хизматрасонӣ                            - 24582 ҳазор сомонӣ.
Чорабиниҳои дигар                                           - 918732 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:
- хизматрасонии ӯҳдадориҳои
қарзӣ                                                          - 203011 ҳазор сомонӣ,
аз онҳо:
 пардохти фоизҳои  қарзҳои
 берунӣ                                                     - 159011 ҳазор сомонӣ;
 пардохти фоизҳои қарзҳои дохилӣ      - 44000 ҳазор сомонӣ;
- хароҷоти шаҳри Душанбе барои амалӣ намудани
вазифаҳои пойтахт                                        - 10000 ҳазор сомонӣ;
- фонди хароҷоти пешбининашудаи
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон               - 25000 ҳазор сомонӣ,
 аз ҷумла:
  - барои харидани техникаи зиддисадамавӣ
ва наҷотдиҳӣ                                                         - 5000 ҳазор сомонӣ;

- хароҷоти дигаре, ки аз рӯи соҳаҳои иқтисод
гурӯҳбандӣ нашудааст                                   - 680721 ҳазор сомонӣ,
 аз онҳо:
 баргардонидани андоз аз арзиши
иловашуда                                                      - 18000 ҳазор сомонӣ;
 трансфертҳо ба буҷетҳои маҳаллӣ дар намуди
маблағҳои мақсаднок (субвенсия)     - 341726 ҳазор сомонӣ.


Моддаи 8. Дар соли 2011 хароҷоти вазорату идораҳо, ташкилотҳо аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ дар ҳаҷмҳои зерин анҷом дода шавад:
а) хароҷоти ҷорӣ                                                                - 2654024 ҳазор сомонӣ.
Хароҷот барои молҳо ва
хизматрасониҳо                                                                - 1799145 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:
- музди меҳнат ва иловапулиҳо           - 627025 ҳазор сомонӣ;
- маблағҷудокунӣ ба буҷети суғуртаи
иҷтимоӣ ва нафақа                              - 87644 ҳазор сомонӣ;
- дигар хариди молҳо ва
хизматрасониҳо                                                        - 1073476 ҳазор сомонӣ,
аз онҳо:
пардохти хизматрасонии газ, барқ, алоқа ва
дигар хизматрасонии коммуналӣ         - 79114 ҳазор сомонӣ;
хариди таҷҳизоти камарзиш, асбобу анҷом,
дигар молҳо ва хизматрасонӣ            - 994362 ҳазор сомонӣ.
Пардохти фоизи  қарзҳои
дохилӣ ва берунӣ                                                                    - 203011 ҳазор сомонӣ.
Субсидияҳо ва дигар
трансфертҳои ҷорӣ                                                 - 662868 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:                                              
- субсидияҳо ва трансфертҳо ба  корхонаҳо ва
 ташкилотҳои давлатӣ                                                                                            - 38177 ҳазор сомонӣ;
- маблағе, ки ба буҷетҳои маҳаллӣ дар шакли маблағи
мақсаднок дода мешавад                 - 363226 ҳазор сомонӣ;
- трансфертҳо ба аҳолӣ                - 202180 ҳазор сомонӣ,
аз онҳо:
таъминоти нафақавии сохторҳои  қудратӣ ва
хизматчиёни давлатӣ                             - 76557 ҳазор сомонӣ;
трансфертҳо ба ташкилотҳои хориҷӣ - 59285 ҳазор сомонӣ;
б) хароҷоти асосӣ             - 1377690 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:
- хариди сармояи асосӣ   - 85810 ҳазор сомонӣ;
- маблағҳои асосии марказонидашуда - 1268300 ҳазор сомонӣ;
- хариди мол барои ташкили захираҳо - 16000 ҳазор сомонӣ;
- трансфертҳои асосӣ                                    - 7580 ҳазор сомонӣ;
в) додани қарз ба муҳоҷирон ва хизматчиёни давлатӣ                                                         - 7093 ҳазор сомонӣ.

Моддаи 9. Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011 ба маблағи 120000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 10. Ҳаҷми маблағҳои мақсаднок (субвенсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷетҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳрҳо ва  ноҳияҳо ба маблағи 341726 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои:
- Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон - 78899 ҳазор сомонӣ;
- вилояти Хатлон   - 187994 ҳазор сомонӣ;
- шаҳри Ваҳдат   - 3500 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Варзоб   - 5623 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Рашт    - 12707 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Ҷиргатол  - 12322 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи  Нуробод  - 9369 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Тавилдара  - 6302 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Тоҷикобод  - 7844 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи  Файзобод  - 8159 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи  Шаҳринав  - 9007 ҳазор сомонӣ.
Маблағҳои мақсаднок (субвенсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ барои мувозинати даромад ва хароҷот ҷудо карда мешаванд.

Моддаи 11. Пули нақди гардони кассавии буҷети ҷумҳуриявӣ ба 1 январи соли 2012  ба маблағи 150000 ҳазор  сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 12. Дар соли 2011 ҳаҷми буҷети мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз рӯи даромад бо дарназардошти субвенсияе, ки аз буҷети ҷумҳуриявӣ ҷудо карда мешавад, ба маблағи 2038664 ҳазор сомонӣ ва хароҷот ба маблағи 2042164 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии хароҷот нисбат ба даромад ба маблағи 3500 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.

Моддаи 13. Буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа барои соли 2011 аз рӯи даромад ба маблағи 1013569 ҳазор сомонӣ ва хароҷот ба маблағи 1031569 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии хароҷот нисбат ба даромад ба маблағи 18000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад. Касри буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ пӯшонида шавад.

Моддаи 14. Дар соли 2011 ба буҷети ҷумҳуриявӣ даромадҳои андозӣ ва ғайриандозии зерин ворид карда шаванд:
- андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминийи аввалия    - 100 фоиз;
- андоз аз маҳсулоти коркарди молҳо - 100 фоиз;
- роялти барои об  - 100 фоиз;
- боҷи гумрукӣ    -     100 фоиз;
- андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз, ки ба воситаи мақомоти гумрук ворид мешавад - 100 фоиз;
- дигар пардохтҳои ҳатмӣ ва даромадҳои ғайриандозии  умумидавлатӣ  (инчунин муҷозоти молиявии онҳо), хироҷ барои ҳаракати воситаҳои нақлиёти автомобилии хориҷӣ дар ҳудуди  Ҷумҳурии Тоҷикистон - 100 фоиз;
- аз Ширкати саҳомии холдингии кушодаи  «Барқи Тоҷик» андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, андоз аз фоида, андози ҳадди ақал аз даромадҳо, роялти барои об ва инчунин роялти барои об аз НОБ - и Сангтӯда-1 - 100 фоиз;
- аз корхонаҳои воҳиди давлатии «Ширкати Аюминийи Тоҷик», «Роҳи оҳани Тоҷикистон» ва Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Тоҷиктелеком» андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз фоида ва андози ҳадди ақал аз  даромадҳо - 100 фоиз;
- аз Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон  «Амонатбонк»  андоз аз фоида ва андози ҳадди ақал  аз даромадҳо - 100 фоиз;
 - аз марказҳои идораи лоиҳаҳои инвеститсионӣ, намояндагиҳои дипломатӣ, консулгариҳо ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда, андози даромад аз шахсони воқеӣ  - 100 фоиз;
-  аз ширкатҳои алоқаи мобилӣ андоз аз арзиши иловашуда ва андози аксизӣ (ба истиснои ҶСК «Тоҷиктелеком»)   - 100 фоиз;
- аз Бонки миллии Тоҷикистон андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз фоида, андози ҳадди ақал аз даромадҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ  - 100 фоиз.

Моддаи 15. Дар соли 2011 ҳиссаҷудокунии маблағ аз андоз ва даромади умумидавлатӣ, ки аз андозсупорандагони дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ворид мешаванд, ба буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ аз рӯи таносубҳои (фоизҳои) зерин тасдиқ карда шавад:
- андоз аз арзиши иловашуда:
ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Душанбе, шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Ҳисор) – 100 фоиз;
аз шаҳри Душанбе – 53 фоиз ба буҷети шаҳр ва 47 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;
аз шаҳри Турсунзода – 100 фоиз ба буҷети  ҷумҳуриявӣ;
аз ноҳияи Ҳисор – 18 фоиз ба буҷети ноҳия ва 82 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;
- андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ ва андози ҳадди ақал аз даромадҳо:
ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Душанбе, шаҳри Роғун, шаҳри Турсунзода) – 100 фоиз;
аз шаҳри Душанбе – 40 фоиз ба буҷети шаҳр ва 60 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;
аз шаҳри Роғун – 60 фоиз ба буҷети шаҳр  ва 40 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;
аз шаҳри Турсунзода – 100 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;
- андози даромад аз шахсони воқеӣ:
ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд, шаҳри Душанбе, шаҳри Роғун, шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Рӯдакӣ) – 100 фоиз;
аз вилояти Суғд – 76 фоиз ба буҷети вилоят ва 24 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;
аз шаҳри Душанбе – 60 фоиз ба буҷети шаҳр ва 40 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;
аз шаҳри Турсунзода - 55 фоиз ба буҷети шаҳр ва 45 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;
аз шаҳри Роғун – 39 фоиз ба буҷети шаҳр ва 61 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;
аз ноҳияи Рӯдакӣ - 71 фоиз ба буҷети ноҳия ва 29 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард:
ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;
- аксизҳо:
ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;
- андози замин:
ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;
- андозе, ки тибқи низоми соддакардашуда пардохта мешавад:
ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;
- андоз аз истифодабарандагони қаъри замин:
ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;
- боҷи давлатӣ:
ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;
- андози ягона барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ:
ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;
- андозҳои маҳаллӣ, дигар пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ ва воридоти дигари ғайриандозии маҳаллӣ:  
ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;
- воридоти андозӣ, ки ба буҷети ҷумҳуриявӣ аз шаҳри Душанбе аз нақшаи тасдиқгардида барзиёд дохил шудаанд, ба буҷети шаҳри Душанбе гузаронида шаванд.

Моддаи 16. Дар соли 2011 воридоти молҳо ба маблағи 60 млн. сомонӣ, ки номгӯй ва ҳаҷми онҳо аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд ва барои ташаккул ва пурра кардани Фонди давлатии захираҳои моддии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкили захираҳои сафарбарии давлатӣ равона гардида, аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ мешаванд, ҳамчунин воридоти гази табиӣ ва барқ аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд.

Моддаи 17. Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2011 андоз аз арзиши иловашуда барои воридоти гандум (ба истиснои воридоти гандум барои истеҳсоли молҳои зераксизӣ) ва таҳвили он бо меъёри 10 фоиз, инчунин воридоти молҳое, ки ба мавқеи молии 3003 ва 3004 Номгӯи молии фаъолияти иқтисодии хориҷии Иттиҳоди иқтисодии Евразия мансубанд, бо меъёри 5 фоиз  андозбандӣ  карда  мешаванд.  

Моддаи 18. Дар соли 2011 воридоти техника ва нақлиёти коммуналию мусофиркашонӣ, ки номгӯй ва миқдори онҳо аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад ва аз ҳисоби буҷети маҳаллии шаҳри Душанбе харидорӣ шуда, барои пурра намудани парки нақлиёти коммуналию мусофиркашонии шаҳри Душанбе равона мегардад, аз андоз аз арзиши иловашуда озод  карда  мешаванд.
Қисмҳои эҳтиётӣ ва ҷузъҳои алоҳидаи барои васлкунии тракторҳо ва мошинҳои кишоварзӣ таъингардида, ки барои Ҷамъияти муштараки саҳомии пӯшидаи «ТоҷИрон» ворид мегарданд ва таҳвили тракторҳо, комбайнҳо ва мошинолоти кишоварзии истеҳсоли Ҷамъияти муштараки саҳомии пӯшидаи «ТоҷИрон», аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ, ҳамчунин воридоти хӯроки омехтаи парранда ва воридоти ангиштсанг дар ҳаҷми 6500 тонна барои қонеъ гардонидани талаботи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии ноҳияи Мурғоби Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда, ичунин хизматрасонии ҳуқуқие, ки ғайрирезидентҳо дар асоси шартномаи тарафайн бо Корхонаи воҳиди давлатии «Ширкати Алюминийи Тоҷик» анҷом медиҳанд, аз пардохти андоз аз даромад озод карда мешаванд.

Моддаи 19. Дар соли 2011 иҷрои кор ва хизматрасонии фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ оид ба сохтмони Қасри миллат дар шаҳри Душанбе, Китобхонаи миллӣ дар шаҳри Душанбе, Осорхонаи миллӣ дар шаҳри Душанбе, меҳмонхонаҳои «Исмоили Сомонӣ» ва «Сирена Душанбе», воқеъ дар хиёбони Рӯдакии шаҳри Душанбе, меҳмонхонаи панҷситорадор, воқеъ дар кӯчаи Айнии шаҳри Душанбе ва иншооти соҳаи маориф, ки минбаъд ройгон ба моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд, аз пардохти андозҳои зерин озод карда мешаванд:
- андоз аз арзиши иловашуда;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои  автомобилгард;
- андоз аз фоидаи шахсони  ҳуқуқӣ;
- андози ҳадди ақал аз даромадҳо;
- андози иҷтимоӣ аз шахсоне, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон намебошанд.
Фармоишгарон ва пудратчиёни асосии объектҳои мазкур (ба истиснои иншооти соҳаи маориф, ки минбаъд ройгон ба моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд) бо тартиби муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.
Воридоти молҳо аз ҷониби фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ барои сохтмони иншооти дар ҳамин модда зикршуда (ба истиснои иншооти соҳаи маориф, ки минбаъд ройгон ба моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд)  аз андоз аз арзиши иловашуда тибқи номгӯй ва дар ҳаҷме, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мегарданд, озод карда мешаванд.
Воридоти молҳо аз ҷониби фармоишгарон барои сохтмони иншооти соҳаи маориф, ки минбаъд ройгон ба моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд, аз андоз аз арзиши иловашуда бо тартиби муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда мешаванд.

Моддаи 20. Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2011 маблағҳо аз иҷрои барзиёдии қисми даромади буҷетҳои тасдиқшудаи вилоят ва шаҳру ноҳияҳо 20 фоиз, шаҳри Душанбе 10 фоиз ва 30 фоизи маблағҳо аз иҷрои барзиёдии қисми даромади буҷети тасдиқшудаи ҷумҳуриявӣ ба «Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт» равона карда мешаванд.

Моддаи 21. Ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад, ки дар соли 2011 бо мақсади зиёд намудани даромади буҷет аз ҳисоби фоиз аз депозитҳои буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, ки ба      1 январи соли 2011 ба вуҷуд омадаанд, онҳоро дар бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мӯҳлати кӯтоҳмуддат дар давраи соли буҷетӣ ҷойгир намояд.  

Моддаи 22. Дар соли 2011 ба моддаҳои ҳимояшавандаи хароҷот музди меҳнат, маблағҷудокунӣ барои суғуртаи иҷтимоӣ, стипендия, нафақа, ёрдампулӣ, ҷубронпулӣ дохил карда шаванд.
Дар сурати зарурат ва мавҷуд будани сарфа аз рӯи моддаҳои хароҷот дар ҳолати набудани қарз аз рӯи онҳо, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо метавонанд бо тартиби муқарраргардида дар маблағгузории моддаҳои хароҷот тағйироти дахлдор ворид намоянд.

Моддаи 23. Маблағҳои махсуси вазоратҳо, идораҳо, ташкилотҳои аз буҷети давлатӣ маблағгузоришаванда дар даромаду хароҷоти ташкилотҳои дахлдори буҷетӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ҳамзамон 30 фоизи маблағҳои махсуси Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 20 фоизи маблағҳои махсуси Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 5 фоизи маблағҳои муассисаҳои томактабӣ, таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 10 фоизи маблағҳои махсуси муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва дигар муассисаҳои соҳаи маориф, илм, фарҳанг ва дастгоҳҳои марказии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 15 фоизи маблағҳои махсуси дигар муассиса ва ташкилотҳои буҷетӣ, ба истиснои маблағҳои грантӣ ва сарпарастӣ, ба буҷетҳои дахлдор ҳар семоҳа ворид карда шаванд.
Ба муассисаҳои буҷетӣ истифодабарии маблағҳои махсус (ба истиснои маблағҳои грант ва сарпарастӣ) берун аз низоми хазинадорӣ манъ карда шавад.
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми аз ҳаҷми маблағҳои дар Буҷети давлатӣ тасдиқшуда кам ё зиёд ворид гардидани маблағҳои махсуси муассисаҳои буҷетӣ дар сметаи даромад ва хароҷоти онҳо ва дар қисми даромад ва хароҷоти Буҷети давлатӣ тағйироти дахлдор ворид намояд.
Дар соли 2011 дар ҳолати иҷро нагардидани Буҷети давлатӣ маблағгузории хароҷоти дар буҷет пешбинишудаи вазорату идораҳо ва ташкилотҳо, ки маблағҳои махсус доранд, аз ҳисоби ин маблағҳо амалӣ карда шавад.

Моддаи 24. Дар соли 2011  50 фоизи маблағҳои аз додани сертификат бадастовардаи Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даромади буҷети ҷумҳуриявӣ гузаронида шуда, аз андозбандӣ озод мебошанд. 50 фоизи маблағҳо аз ҳисоби додани сертификат дар ихтиёри Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон монда, тибқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ карда шаванд.

Моддаи 25. Дар соли 2011 маблағҳое, ки аз ҳисоби хизматрасонии консулии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии бурунмарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешаванд, дар сметаи даромаду хароҷоти идораҳои мазкур ба ҳисоб гирифта, барои маблағгузории фаъолият ва сохтмони биноҳои маъмурӣ равона карда шаванд. 
Бақияи маблағҳои буҷетӣ ва маблағҳои махсуси дар суратҳисобҳои намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии бурунмарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба 1 январи соли 2011 ба вуҷуд омадаанд, хусусияти мақсаднок дошта, барои маблағгузории хароҷоти соли 2011 равона карда шаванд. 

Моддаи 26. Имтиёзи рафтуомад ба маҳалли гузаронидани рухсатӣ барои хизматчиёни ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи марказии ташкилоти мададгори мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарпрокуратураи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раёсати корҳои ислоҳии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии таъмини амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар идораҳое, ки барои хизматчиёни онҳо дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин имтиёз пешбинӣ шудааст, як маротиба дар як сол ва танҳо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда пардохта шавад.

Моддаи 28. Пардохти ҷубронпулӣ дар сурати бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати казармавӣ гузаронидани хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ, кормандони дигар мақомоте, ки  дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва амният иштирок мекунанд, дар доираи маблағи фонди музди меҳнат, ки тибқи Қонуни мазкур дар сметаи хароҷот барои ҳамин вазорату идораҳо тасдиқ шудааст, анҷом дода шавад.

Моддаи 29. Дар соли 2011 тамоми амалиёти молиявии  буҷетҳои маҳаллӣ, ки тавассути Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» гузаронида мешавад, ба тариқи музднок анҷом дода мешаванд. Инчунин аз рӯи ҳамаи депозитҳои мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» ҷойгир карда мешаванд, барои истифодаи онҳо аз ҷониби бонки мазкур бо тартиби муқарраркардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  фоиз дода шавад.

Моддаи 30. Аз 1 январи соли 2011 барои ҳавасмандгардонии кормандон ва инкишофи заминаи моддию техникии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 50 фоизи маблағи умумии пинҳонкардашудаи (кам нишондодашудаи) андозҳо, фоизҳо ва ҷаримаҳо аз рӯи онҳо, ки дар рафти корҳои назоратӣ ошкор гардидаанд, ба Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 50 фоизи хироҷҳои гумрукӣ ба Хадамоти гумрукии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон равон карда шаванд. Маблағҳои зикргардида бо тартиби марказонидашуда 100 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ ворид гардида, барои маблағгузории тадбирҳои дар моддаи мазкур пешбинишуда истифода шаванд ва тартиби дар моддаи 23 Қонуни мазкур пешбинигардида  нисбати онҳо татбиқ намегардад. 

Моддаи 31. Аз 1 январи соли 2011 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷиҳати ҳисобкунии андозҳо, боҷҳо, дигар пардохтҳои ҳатмӣ,  пардохтҳои иҷтимоӣ, инчунин барои ҳисобкунии ин ё он бузургиҳои арзишии ҳадди ниҳоӣ (поёнӣ ё болоӣ), ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешаванд, дар ҳаҷми 40 сомонӣ ва барои муҷозотҳои ҷаримавӣ 35 сомонӣ муқаррар карда шавад.

Моддаи 32. Муқаррар карда шавад, ки иҷрои ҳалномаҳои судӣ дар бораи рӯёнидани зарари моддию маънавӣ, ки аз тарафи кормандони мақомоти идоракунии давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқ ҳангоми адои вазифаҳои хизматӣ расонида шудааст, аз ҳисоби маблағҳои сметаи хароҷоти онҳо амалӣ карда мешавад.

Моддаи 33. Муқаррар карда шавад, ки воридоти маблағ аз ҳисоби татбиқи чораҳои маҷбуркунӣ барои вайронкунии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла ҷарима, пушаймона (пеня), ҷубронпулӣ, зарари молиявӣ, мусодираи молу мулк ба даромади буҷети ҷумҳуриявӣ гузаронида мешавад.

Моддаи 34. Ҳисобот оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2009 аз рӯи даромад ба маблағи 5951767 ҳазор сомонӣ, аз рӯи хароҷот ба маблағи 5687330 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии даромад нисбати хароҷот ба маблағи 264437 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.
Хароҷоти воқеии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2009 барои пардохти ӯҳдадориҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пардохти қарзи асосии берунӣ ба маблағи 93986,6 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 35. Дар мавриди барзиёд ё кам иҷро гардидани қисми даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба қисмҳои даромад ва хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла ба қисмҳои даромад ва хароҷоти Буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2011 мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бе тағйири ҳаҷми касри буҷет тағйирот ворид намояд.
Бо сабаби тағйир ёфтани ҳаҷми истеҳсолот (кор ва хизматрасонӣ), андозаи нархҳо ва тағйирёбии сохторӣ, инчунин заминаи андозбандӣ, ки аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии қабулнамудаи мақомоти давлатӣ бармеоянд, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқарраргардида дар байни буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ ҳисобҳои байниҳамдигарӣ гузаронида, ба даромад ва хароҷоти буҷетҳои дахлдор тағйирот ворид менамояд.

Моддаи 36. Қонуни мазкур аз 1 январи соли 2011 мавриди амал қарор дода шавад.


Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон      Эмомалӣ РАҲМОН
ш. Душанбе, 18 ноябри соли 2010,
№ 639

 

Қарори
Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Оид ба қабул намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011»

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011» қабул карда шавад.
2. Барномаи миёнамӯҳлати хароҷоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2013 ба маълумот гирифта шавад.
3. Кумитаҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи салоҳияти худ назорати иҷрои буҷетро ба роҳ монда, истифодаи мақсадноку самарабахши маблағҳои буҷетиро аз ҷониби маблағгирандагон таҳлил ва ҳангоми зарурат натиҷаи таҳлилро барои баррасӣ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд.
4. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:
–ҳаҷми умумии Буҷети давлатии тасдиқшудаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои соли 2011 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ ба маблағи 8292070 ҳазор сомонӣ ва ҳаҷми умумии хароҷот ба маблағи 8593870 ҳазор сомонӣ, бо барзиёдии хароҷот нисбат ба манбаъҳои маблағгузорӣ ба андозаи 301800 ҳазор сомонӣ барои иҷро қабул намояд;
-маблағгузории чорабиниҳои дар буҷет пешбинишударо дар доираи маблағи тасдиқшуда мутаносибан баробари даромади воқеӣ таъмин намояд;
-ҳангоми қабул намудани қарорҳое, ки дар дурнамои миёнамӯҳлат аз ҳисоби захираҳои молиявии давлат маблағгузориро талаб менамоянд, Барномаи миёнамӯҳлати хароҷоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои солҳои 2011-2013 ба инобат гирад;
-бо мақсади кам кардани бақияпулиҳо аз рӯи пардохти андозҳо ва пардохтҳои иҷтимоии солҳои гузашта, бо назардошти зарурати ихтисор кардани қарзи муассисаҳои буҷетӣ аз корхонаҳо ва ташкилотҳо, ки то 1 январи соли 2011 ба вуҷуд омадааст, мувофиқи тартиби муқарраргардида, бе тағйир додани иҷрои воқеии даромад ва хароҷоти буҷет ҳисоббаробаркуниро байни онҳо гузаронад;
-оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011 ҳар семоҳа ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ахборот диҳад;
-дар бораи истифодабарии маблағҳои Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисод ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи солона пешниҳод намояд;
-истифодабарии маблағҳоеро, ки дар ихтиёри Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби додани сертификатҳо боқӣ мемонад, бо мақсади аз нав таҷҳизонидан бо технологияи муосир ба роҳ монад;
-дархостҳои пешниҳоднамудаи вакилонро дида баромада,  ҳангоми иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011 ё таҳияи Буҷети давлатӣ барои солҳои оянда имконияти ҳалли масъалаҳои гузошташударо ба инобат гирад;
-тавассути воситаҳои ахбори омма дар ҳар се моҳ аз рафти иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011 ахборот диҳад.
5. Ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад, ки аз ҳисоби қарзҳои баргардонидашудаи ба хоҷагиҳои кишоварзӣ аз буҷети ҷумҳуриявӣ додашуда, ба маблағи то 90,0 млн. сомонӣ бо меъёри 10 фоизи солона ба хоҷагиҳои кишоварзии ҷумҳурӣ тавассути системаи бонкӣ ба мӯҳлати то 1 апрели соли 2012 қарзи давлатӣ ҷудо намояд.
6. Бонки миллии Тоҷикистон:
-якҷоя бо Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк», Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бонкҳои тиҷоратии ҷумҳурӣ аз рӯи меъёрҳои муқаррарнамудаи моддаҳои 14 ва 15 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии  Тоҷикистон барои соли 2011» андозу даромадҳоро сари вақт ба буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ гузаронад;
-аз рӯи амалиётҳои вобаста ба хизматрасонии ӯҳдадориҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати агенти Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон амал карда, иҷрои ҳисобу китоб ва пардохтҳоро оид ба қарзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намояд;
-барои сари вақт иҷро кардани пардохтҳои асъории Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011 мубодилаи маблағҳои буҷетиро ба асъори хориҷӣ мувофиқи дархости Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи қурби расмии бозори байнибонкии асъор таъмин намояд.

Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон            Ш. ЗУҲУРОВ
ш. Душанбе, 11 ноябри соли 2010, № 231


Баёни ақида (0)    Санаи нашр:    №:    Мутолиа карданд: 10397

17.09.2019


“ДУШАНБЕ – ҚАЛБИ ТОҶИКИСТОН”. САЗОВОРИ ҶОЙИ АВВАЛ

16.09.2019


Мулоқоти Маҳмадсаид Убайдуллоев бо Муҳаммадтақии Собирӣ

Ҳамкориҳо бо Созмони ҷаҳонии гумрук густариш меёбанд

Дар шаҳри Хоруғ маркази нави хизматрасонии ширкати Тсеll кушода шуд

ЧЕМПИОНАТИ ҶАҲОН

ҚАЛЪАИ ҲУЛБУК. Бозёфти таърихии мансуб ба асрҳои IX – X

Ҷаҳон дар як сатр

Тоҷикистону Британия Палатаи савдо таъсис доданд

Сарвазири Шӯрои давлатии Чин Россияро барои кишвараш шарики калидӣ хонд

Пристайко: «Дар муносиботи Киев ва Москва «ях об мешавад»

05.09.2019


Ҷаҳон дар як сатр

СОҲИБКОР СОҲИБВАТАН АСТ

НОҲИЯИ АЙНӢ. Зиндагӣ ранги тоза мегирад

03.09.2019


Россия ба пешниҳоди ҳамкорӣ ба Макрон посух дод

Миллион нафар амрикоӣ ба ҷойҳои бехавф кӯчонда хоҳанд шуд

Ҳалокати 20 сарбози неруҳои амниятӣ дар вилояти Қундуз

ИМА ва Чин ба молҳои якдигар боҷҳои нав ҷорӣ карданд

ТАЭКВОН – ДО. Дурахши варзишгарони тоҷик дар чемпионати ҷаҳон

Ҷаҳон дар як сатр

РОFУН. Таъсиси хатсайрҳои нави сайёҳӣ

29.08.2019


Раҳмон Озода Эмомалӣ сафири Созмони байналмилалии «Занони сиёсатмадори роҳбар» дар Тоҷикистон таъйин гардид

Вохӯрии Сироҷиддин Муҳриддин бо Ҷейми Флай

ҶОМИ ПРЕЗИДЕНТИ ТОҶИКИСТОН НАСИБИ ТЕННИСБОЗОНИ ТОҶИКУ ӮЗБЕК ГАРДИД

САРИДОРАИ БОЙГОНӢ. Мизи мудаввар бахшида ба Ҷашни Истиқлолияти давлатӣ

Ҷаҳон дар як сатр

ИШТИРОКИ ҲАЙАТИ ТОҶИКИСТОН ДАР КОНФРОНСИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ОИД БА ҲИФЗИ МЕРОСИ ФАРҲАНГӢ

МТС. ЯК КОНФРОНСИ МУҲИМ

28.08.2019


ИДИ КАДУ ДАР ДУШАНБЕ

«БАҲОРИ ИСТИҚЛОЛ». ХАТСАЙРИ НАВИ САЙЁҲӢ ДАР ТУРСУНЗОДА

21.08.2019


Путин 4 сентябр бо Сарвазири Ҳиндустон музокирот мегузаронад

Амири Қатар даъвати Путинро ба ФИБП пазируфт

Даҳ ҳазор нафар бинобар сӯхтор дар пойтахти Бангладеш бе сарпаноҳ монд

Токио имкони ба мадор баровардани радифҳои ҳарбиро баррасӣ дорад

Ҷаҳон дар як сатр


Дар сомонаҳои дигари Тоҷикистон хонед